Laat je schoorsteen inspecteren!


Heeft u thuis een (hout)kachel? Dan maakt u hier in de wintermaanden ongetwijfeld veelvuldig gebruik van. Begrijpelijk, want de kachel zorgt ervoor dat het binnen de kortste keren lekker warm is in uw woning. Toch brengt een kachel ook risico’s met zich mee. Zo kan er bijvoorbeeld een schoorsteenbrand ontstaan. Gebruik uw kachel daarom alleen maar als u zeker weet dat u veilige kunt stoken. Hoe u de staat van uw schoorsteen achterhaalt? Met behulp van een camera inspectie. Veel mensen zien niet in waarom zij hun rookkanaal met een camera zouden inspecteren. Geldt dit ook voor u? Wij zetten hier 3 redenen om een camera inspectie in uw schoorsteen uit te laten voeren op een rijtje.

1. Achterhaal de staat van de stenen
De meeste huizen in ons land worden gebouwd met behulp van bakstenen. Deze stenen hebben een lange levensduur. Hierdoor denkt u mogelijk niet dat stenen voor problemen kunnen zorgen. Aan de binnenkant van een rookkanaal is dit wel degelijk het geval, zeker als u uw kachel intensief gebruikt. Deze stenen worden dan immers blootgesteld aan enorme hitte en veel rook. Hierdoor kan de staat van de stenen snel achteruit gaan.

Woont u in een betrekkelijk oude woning? Dan is het verstandig om zo nu en dan een camera inspectie in uw schoorsteen uit te laten voeren. Hierbij wordt de binnenkant van het rookkanaal immers in beeld gebracht. Op deze manier achterhaalt u direct de staat van de stenen. Verkeren de stenen in slechte staat? Dan kunt u treffende maatregelen nemen. Als u niets doet, kan de rook door uw schoorsteen trekken en in uw huis belanden. Dit kan op den duur gezondheidsklachten veroorzaken.

2. Breng de hoeveelheid vuil in kaart
Een tweede reden om een camera inspectie in uw schoorsteen uit te laten voeren is om de hoeveelheid vuil in kaart te brengen. Zo kunnen er bijvoorbeeld takjes in uw schoorsteen blijven hangen. Als u de kachel gebruikt, stijgt de temperatuur in het rookkanaal. Hierdoor kunnen takjes en andere rommel vlam vatten.

Door uw schoorsteen te inspecteren met behulp van een camera, achterhaalt u ook direct hoe het zit met de hoeveelheid creosoot. Dit is een stroperig goedje dat vrijkomt bij de verbranding van nat hout. Creosoot hecht zich vaak aan de binnenkant van uw rookkanaal. Als de temperatuur in uw schoorsteen de 500 graden bereikt – en dat gebeurt makkelijk als u stookt – kan creosoot in brand vliegen. Een schoorsteenbrand is dan het logische gevolg. Is er veel creosoot of vuil aanwezig? Laat uw schoorsteen dan vegen door een professionele schoorsteenveger.

3. Check of er een vogelnest aanwezig is
De schoorsteen is een geliefde plek voor vogels om zich te nestelen. Zij bouwen hun nestje regelmatig boven het einde van het rookkanaal. Zodra de kachel brandt, komt er immers warme lucht omhoog. Hierdoor hoeven zij niet bang te zijn dat ze het koud krijgen. Heeft u het uiteinde van uw rookkanaal niet voorzien van een rooster? Dan kan het zijn dat een vogelnest in uw schoorsteen valt. Door de hitte uit uw kachel kan dit nestje in brand vliegen. Ook dit kan een schoorsteenbrand tot gevolg hebben. Wilt u uitsluiten dat er een vogelnest in het rookkanaal zit? Laat dan een camera inspectie in uw schoorsteen uitvoeren.