Gezond wonen & werken


Als mens hebben we ons vervreemd van de natuur door de snelle verstedelijking, terwijl de aangeboren genetische behoefte om een connectie te hebben met de natuur nog steeds aanwezig is. Juist in deze tijd waarin we veel thuis werken (corona) is het essentieel om in een stimulerende en gezonde omgeving te zijn. Zeker omdat we in Nederland maar liefst 85% van ons leven in gebouwen doorbrengen is het van belang dat onze gebouwen voorzien in de behoefte aan natuur: “Biofilie”.

Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis

Finnhouse Houtbouw past Biophilic Design toe bij het ontwerpen en bouwen van uw unieke woning. We gebruiken natuurlijke elementen die een positieve invloed hebben op onze (mentale en fysieke) gezondheid. Zo ontstaat stressreductie, een verbeterd humeur, minder ziekteverzuim en verbeterde concentratie en cognitieve prestaties. Op deze manier creëren we een restauratieve omgeving en kunnen we herstellen van de stress uit ons dagelijks leven in deze hectische maatschappij. Een gezonde woning als baken van rust, een echt ‘thuis’. Op de foto hiernaast is het Biophilic Design te zien door zichtbaar aanwezig hout en veel glas voor een binnen-buiten effect.

Mensen hebben van nature de neiging om hun huis zo in te richten of te decoreren dat men zich er op zijn/haar gemak voelt. Door de corona uitbraak zijn veel mensen genoodzaakt thuis te werken. Voor sommigen vormt dit thuiswerken een regelrechte ramp. Want laten we eerlijk zijn. Het is moeilijk om van je huis en tuin te genieten als je naast je fulltime baan ook op de kinderen moet letten en aan het video vergaderen bent terwijl je partner intussen aan het stofzuigen is.  

Stressreductie? Verbeterd humeur? De positieve effecten van thuiswerken vallen te bezien. Toch zijn er ook velen die wél positieve verandering ervaren.

Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis

De thuisomgeving versus de kantooromgeving brengt dan ook vele negatieve aspecten van het ‘kantoorwerken’ aan het (TL)licht. Zo ervaren we een positief verschil in ons welzijn sinds we ons werk vanuit thuis moeten verrichten, doordat een woning vaak meer natuurlijke elementen bevat dan een kantoorruimte. Denk hierbij aan meer natuurlijk licht, meer planten, houten vloeren, frisse lucht, sfeerverlichting en een fijnere omgeving. Noem het maar op.

Gezond wonen en werken. Dat wil toch iedereen. Dus laten we voortaan geen saaie kantoorgebouwen en woningen van milieubelastende materialen meer ontwerpen. Dat is slecht voor ons welzijn en voor het milieu.

Ontwerpen met de natuur als uitgangspunt zorgt juist voor gezonde woningen en meer comfort. Door het toepassen van zichtbaar aanwezig hout de woning, grote glaspartijen voor veel daglicht, door te spelen met hoogtes (vides), natuurlijke kleuren, en binnen-buiten met elkaar te verbinden, maken we een gezonde leefomgeving waar men zich thuis voelt. Omgevingen die inspirerend en gezond zijn.

Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis
Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis
Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis
Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis
Blog duurzaam wonen bouwen klimaat Beurs Eigen Huis