Ecologisch groenbeheer


Steden en dorpen worden steeds belangrijker als leefgebied voor tal van planten en dieren. Wist je dat de biodiversiteit in steden tegenwoordig zelfs vaak hoger is dan op het platteland? Een juiste vorm van groenbeheer kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Op zijn beurt draagt meer biodiversiteit bij aan een gezonde leefomgeving, omdat een omgeving met gevarieerd groen regenwater beter vasthoudt en hittestress vermindert.

Aanleg van groen
Gemeenten leggen steeds vaker groenstroken aan, met veel bloemen en planten. Groenaanleg is namelijk een effectieve oplossing voor negatieve effecten van klimaatverandering, zoals extreme droogte, hittestress en wateroverlast door slagregens. De aanleg van groen wordt steeds makkelijker gemaakt door onder andere nieuwe begrotingsregels voor gemeenten vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit besluit maakt het mogelijk om af te schrijven op investeringen, waar ook de investering voor groen onder valt. Dit levert meer financiële ruimte op voor het investeren in groen. 

Daarnaast kiezen veel gemeenten voor een aanpak waarbij ze aanspraak maken op mede-eigenaarschap. Bewoners krijgen samen een zorgplicht voor het onderhoud en beheer rondom hun woningen. Er zijn verschillende burgerinitiatieven waarmee de wijken groener worden gemaakt. Vaak kan hiervoor aanspraak worden gedaan op subsidies.

Ecologisch REALISEER JE DROOMHUIS

Beheer en onderhoud
Door maaifouten en ander foutief onderhoud kan grote schade ontstaan aan de biodiversiteit. Zo zijn in het verleden al eens grote delen van natuurprojecten weggemaaid. Groenstroken en natuurvriendelijke oevers vormen een veilige haven voor vogels, vlinders, zeldzame bijensoorten en kleine zoogdieren. Bij foutief onderhoud kan schade ontstaan die jarenlang aanhoudt. 

Bij ecologisch groenbeheer wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Dit wordt onder meer gedaan door goed naar de situatie te kijken en bijvoorbeeld gefaseerd te maaien of minder frequent te maaien. In alle seizoenen wordt gekozen voor de beste aanpak voor de planten die er groeien en de dieren die er leven. Door ervoor te zorgen dat er altijd stukken vegetatie kunnen groeien volgens het natuurlijke beloop, zijn er altijd schuil en overwinteringsplekken beschikbaar. Bijen, vlinders en andere insecten kunnen zo het hele jaar door rekenen op veilige plekjes en voedsel.

Maatwerk op het gebied van groenbeheer
Ecologisch en duurzaam groenbeheer vraagt om maatwerk. Door te kiezen voor een betrouwbare en ervaren partner, weet je zeker dat er gefaseerd en roulerend gemaaid en gesnoeid wordt en minimaliseer je de kans op fouten. Het kan jaren duren voordat je een bepaalde natuurwaarde van het groen bereikt. Door verkeerd onderhoud kan alles waar je voor gewerkt hebt in één keer teniet gedaan worden. Het is dus belangrijk om niet alleen de focus op de aanleg van groen te hebben, maar ook op onderhoud en beheer.