Biophilia & Vakwerk Architectuur


Het verbinden van mens en natuur in onze woonomgeving

Onze woonomgeving is in een korte periode enorm veranderd. Pas sinds een paar honderd jaar leven we in een kunstmatig vormgegeven omgeving die met name ontworpen is op basis van kosten en efficiëntie, waardoor we onze verbintenis met de natuur langzaam maar zeker zijn verloren. Tegelijkertijd besteden we het overgrote deel van ons leven (meer dan 80%) in gebouwen. 

Mensen hebben zich ontwikkeld in de natuur. Vanzelfsprekend speelt de natuur een belangrijke rol in ons welzijn. Ook vanuit de wetenschap wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan dit onderwerp. Biophilia, uit het Latijns vertaald “Liefde voor het leven”, beschrijft deze biologische verbintenis die wij als mensen ervaren.  

Beurs Eigen Huis bouwen verbouwen houtbouw

Biophilia binnen onze Finnhouse Vakwerk Architectuur

Wij zien Biophilia als een middel om omgevingsvoorkeuren enigszins te kaderen. Het is een Evidence-Based ontwerpbasis die wordt samengevoegd met de specifieke wensen van de klant. Ons doel hiermee is voor eenieder een omgeving te creëren en een huis te ontwikkelen, waarin men zich op natuurlijke wijze prettig voelt en waar men op een juiste manier zintuiglijk geprikkeld wordt.

Ons Paal&Balk systeem, is een ruimtelijk dragend vakwerk van houten palen en balken waarbij het glas direct tussen het vakwerk geplaatst kan worden. Dit zorgt enerzijds voor de zichtbaarheid van natuurlijk hout, en anderzijds voor een onbelemmerd uitzicht naar de (natuurlijke) omgeving, waardoor het contact tussen binnen en buiten wordt vergroot. De grote glasvlakken in de gevels voorzien de woning van een aangename hoeveelheid natuurlijk licht.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een positief effect heeft op onze mentale- en fysieke gezondheid. Het wordt onder andere in relatie gebracht met een lagere bloeddruk, een verminderd stressniveau en een verbeterd comfort. Daarnaast beïnvloedt natuurlijk licht onze biologische klok, die allerlei processen in ons lichaam in werking zet en ervoor zorgen dat we fysiek en mentaal gezond blijven.

Beurs Eigen Huis bouwen verbouwen houtbouw

Het Paal&Balk systeem vormt een flexibel kader, waarbinnen woonfuncties vrij gepositioneerd kunnen worden. Variatie in de karakteristieken van een functie is essentieel voor Biophillia. Zo vraagt een slaapkamer van nature om meer beschutting, geslotenheid en warmere materialen dan een zit- of eethoek met wijds uitzicht over het omliggende landschap. Juist dit contrast wordt door mensen van nature als aangenaam ervaren. Het werkt stress-verlagend, vermindert vermoeidheid en verbetert ons concentratievermogen.

Naast natuurlijk licht, is een gezond leefklimaat een ander belangrijk facet in een woning. Iedere woning bevat woonvocht. Dit ontstaat o.a. door het gebruik van warm water dat condenseert samen met menselijke transpiratie. Als dit vocht niet voldoende afgedreven kan worden kunnen er vervolgens vochtproblemen ontstaan zoals schimmels. Wij bouwen al vele jaren dampopen. Dit houdt in dat we de wanden van uw huis zo ontwikkelen dat het huis ‘ademt’ en het woonvocht naar buiten afgedreven kan worden. Hierdoor zal het vocht niet in of tegen de wanden van uw huis condenseren.

Beurs Eigen Huis bouwen verbouwen houtbouw

In tegenstelling tot een dampopen wandopbouw, zijn de wanden in vele nieuwbouwhuizen zo ontwikkeld dat enkel een hoge isolatiewaarde van het gebruikte materiaal in acht genomen is. De synthetische isolatiematerialen zoals PIR die toegepast worden omdat ze simpelweg goedkoper zijn dan natuurlijke varianten, hebben inderdaad een hoge isolatiewaarde, maar waar blijft het woonvocht? Vergelijk het met ademen in een plastic zak. Bij te weinig ventilatie ontstaan er verstikkende vochtproblemen aan de binnenzijde van de woning. Een goede reden om te kiezen voor natuurlijke isolatiematerialen voor een dampopen wandstructuur met een goede luchtkwaliteit en een stabiele, hoge isolatiewaarde. In combinatie met een goed ontworpen natuurlijke ventilatiestroom leidt dit onder andere tot een verbeterd(e) comfort, productiviteit en concentratie.

Je thuis voelen, je prettig voelen. Het is iets waar we nauwelijks grip op lijken te hebben, omdat geluk voor iedereen andere voorwaarden heeft en omdat het een ontastbaar begrip is. Het is een gevoel.

Echter door natuurlijke elementen, materialen en patronen op een praktische wijze te integreren in onze vakwerkarchitectuur, kunnen we een (wetenschappelijk) aantoonbare prettige en gezonde woonomgeving creëren. Voelbaar. We starten met u bij de basis: onze biologische verbintenis met natuur. Vanuit daar gaan we samen met u op zoek naar de beste vorm en het ontwerp dat het best past in uw dagelijkse woonomgeving. Uw thuis. Een plek waar u zich prettig voelt.